Om webbplatsen
 Logga in

Logga in

X
X

Välj språk och valuta

Svenska (SEK)
English (EUR)

Om webbplatsen

 

Personuppgifter

Gavelo AB, org. nr 559008-1005, (Gavelo) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som våra kunder lämnar till oss i enlighet med, vid var tid i Sverige rådande personuppgiftshanteringslagstiftning. På gavelo.se behandlar Gavelo namn-, e-mail-, adress och andra uppgifter som du som privatperson uppgivit vid registrering eller beställning, i förekommande fall även personnummer. Gavelo behandlar vidare uppgifter om din beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med dig, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. 

Personuppgifterna behandlas under den tid du har en relation med Gavelo samt under en tid därefter då du kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. 

Du kan anmäla till Gavelo att dina personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om du vill avsluta din relation med Gavelo direkt efter köp och leverans tar Gavelo tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till store@gavelo.se. 

Du har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas.

Som privatperson lämnar du genom att acceptera Villkoren ditt samtycke till Gavelo:s personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan.  

 

 

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter på gavelo.se tillhör Gavelo. Det innebär att all användning av Gavelo.se eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom en dina åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till ditt köp av Gavelos produkter kräver föregående skriftligt tillstånd av Gavelo. Det innebär t ex att all kopiering eller lagring av innehåll från gavelo.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för ditt privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Gavelo. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Gavelos produkter.

 

Ändringar

Gavelo har rätt att göra alla typer av ändringar på gavelo.se , utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi friskriver oss för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

 

 

Om cookies

Gavelo.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på din dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner, informationen kan också användas för att följa en besökares surfande.   

Vi använder oss av så kallade sessionscookies för att kunna erbjuda webbshopstjänsten och din webbläsare måste acceptera cookies för att du ska kunna lägga till varor i kundvagnen. Sessionscookies lagrar ett unikt id för besöket på gavelo.se. Cookies på gavelo.se används för att identifiera din kundvagn, spara information om dig i en beställning, för att föra statistik över besökare på gavelo.se och för att visa annonser på gavelo.se och på andra webbplatser. Sessionscookien försvinner vid inaktivitet eller när webbläsaren stängs.  

Om du motsätter dig lagringen av cookies kan du avaktivera funktionen genom att gå in under "inställning" i din webbläsare. Gavelo kan inte garantera att alla funktioner på Gavelo.se då fungerar så som det är avsett.