Köpvillkor
 Logga in

Logga in

X
X

Välj språk och valuta

Svenska (SEK)
English (EUR)

Köpvillkor

 

Gavelo.se drivs och ägs av Gavelo AB, org. Nr 559008-1005, (härefter kallat ”Gavelo”). Du kan kontakta Gavelo på telefon eller mail Dessa allmänna villkor (Villkoren) gäller för köp på, och vid användning av, webbsidan www.gavelo.se, för leverans i Sverige.  Gavelo förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa Villkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Gavelo.se efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

Beställning

Du måste vara minst 18 år eller ha vårdnadshavares tillstånd för att handla på Gavelo.se.

Du väljer de produkter som du vill köpa och lägger dem i "varukorgen". Du kan ändra innehåll i varukorgen ända fram till beställningstillfället och du kan under tiden när som helst kontrollera innehållet i korgen samt vad produkterna kostar. När du bekräftat köpet genom att sända iväg din order har du också godkänt våra Villkor och därmed lagt en bindande order.  

När vi mottagit din beställning skickar vi ut en orderbekräftelse via e-post. Denna innehåller fullständig information om din beställning.

Ändring av pris

Gavelo förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på erlagda beställningar. För det fall detta innebär ett högre pris än vid din beställning har du rätt att annullera beställningen. För det fall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt kan Gavelo avbryta köpet och istället betala tillbaka pengarna till dig. 

 

Leveranser och avbeställningar

Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder, alternativt UPS. Gavelo är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i Gavelos lager. Om en produkt inte är tillgänglig i lager kommer Gavelo att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. 

Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Gavelo kundtjänst på store@gavelo.se inom 14 dagar från att du fått varorna. För att få full återbetalning skall varorna vara i samma skick som när du fick dem. Kostnaderna och risken för att transportera de returnerade varorna till Gavelo ligger på dig.

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är så pass försenad att du inte längre vill genomföra köpet är det ditt ansvar att göra en avbeställning. I det fall försändelsen redan har skickats måste du ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän du har fått en bekräftelse via mail av Gavelo. Om en produkt inte längre säljs har Gavelo rätt att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Gavelo kommer att underrätta kunden om en returvara eller om motsvarande produkter finns tillgängliga.

OBS! Outlösta varor debiteras med 150 kr. 

Returer

Du har rätt att returnera en beställning inom 14 dagar från att du mottagit den. Denna rätt gäller dock under förutsättning att produkten är i oförändrat skick. Returer och byten skickas till Gavelo AB, Bivägen 4, 66341 Hammarö, Sverige. Retur bekostas av dig. Ersättningsvaror vid byten skickas från Gavelo med fri frakt. Vänligen notera att samtliga varor som returneras ska vara i samma skick som när du fick varan, och skickas tillsammans med samtliga lappar, förpackning etc. Bifoga en lapp med ditt ordernummer samt information om vad returen gäller. Om det är ett byte, glöm inte skriva vad du önskar byta till (vara och storlek). Kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av dig. Om en försändelse skadas under transport till dig, ska Gavelo kontaktas inom 14 dagar från att du mottagit försändelsen.

 

Reklamationer

Ditt köp omfattas av konsumentköplagen. Det innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, utbytt, återbetald eller en prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Det krävs att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annan företeelse som orsakat skadan.

 

Du måste reklamera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt och senast inom två (2) månader efter att felet har upptäckts. Du kan reklamera genom att kontakta oss via mail till store@gavelo.se. 

För att vi ska kunna bedöma din reklamation kommer vi att be dig om följande:

 

1. Skicka oss en kort beskrivning av hur skadan eller defekten har uppstått. 

 

2. Som dokumentation av defekten ska du skicka med bilder tillsammans med beskrivningen. Defekten måste synas tydligt på minst en av bilderna. 

 

3. Skicka bilderna via mail till store@gavelo.se

 

4. Notera också vilket beställningsnummer produkten har.

 

5. När vi har fått fullständiga anmälan behandlar vi din reklamation snarast möjligt. 

 

 

Priser

Alla priser i svenska kronor som du ser på Gavelo.se är inklusive 25 % moms.

Leveranser till länder som inte är medlemmar i EU kan vara föremål för särskilda moms- och tullförpliktelser.

 

 

Överträdelser

Om du missbrukar skyldigheter enligt dessa Villkor kan Gavelo anmäla detta till polisen. Följande utgör exempel på vad som anses vara väsentlig överträdelse:

 

·       Beställningar görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. 

·       Beställningar där Gavelo misstänker brott.

 

 

Betalningsärenden

Frågor angående betalning via Klarna (påminnelser, inkasso, delbetalning) hanteras och hänvisas till vår samarbetspartner Klarna AB. Webb: www.klarna.se Telefon: 08 120 120 10

 

 

Ansvar

Utöver vad som framgår av Villkoren och, för Kund som är privatperson, konsumenttjänstlagen, har Gavelo inget ansvar för fel, brister eller förseningar. Gavelo ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.

 

Force Majeure

Gavelo ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Gavelos kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny eller ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Gavelo eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

 

Äganderätt

Alla produkter förblir Gavelos egendom till dess att full betalning är gjord.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna websida. Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.